Hovedside
Nyheter

HOLMESTRAND BÅTFORENING

Velkommen til Holmestrand Båtforening

logo mot venstreStiftet i 1918logo mot høyre

 

Velkommen til vår hjemmeside!

Navn på de som styrer i:

HOLMESTRAND BÅTFORENING

ORG.NR: 985 695 490

POSTBOKS 130

3081 HOLMESTRAND

 

 

Styret:

 

Formann     Geir Farnes     1 år         

Nestformann     Bent Nerli     2 år

 Kasserer          Ivar Vallset         1 år

Sekretær          Bent Nerli              2 år

Styremedlem    Hans Åge Teien     1 år

Varamedlem     Halvar R. Larsen     1 år

Varamedlem     Tom Amundsen     1 år 

 

Valgkomiteen:

Tom Thomassen

Jan Jensen

Line Foon Østby

Jan Stokke

Harald L. Jensen

Kjetil Andersen 

 

Revisorer:

 

Helge Skjørberg

 Ove Kristiansen

 

Opplagskomite:

 

Geir Farnes

Ole Kr. Østby

Kjetil André Østby

 

Husverter:

 

Gunn

og

Marlene Mathisen

 

Kjøkkenkomitè:

 

Geir Farnes

Carsten Tønnessen

Ann-Karin Tønnessen

Reidar Pedersen

Maybritt Edvardsen

 

Vår faste musiker er:

 

Svein Tore Jensen

 

 

Holmestrand Båtforening ble stiftet i 1918 og er en av de eldste båtforeninger i Norge.

Våre medlemmer har de forskjelligste typer av fritidsbåt.De har motorbåt,seilbåt,robåt,større og mindre fartøyer, allt etter eget ønske.

De som driver seiling som idrett har også  medlemskap i Holmestrand Seilforening, hvor der er et miljø med regelmessige regattaseilinger.

Foreningene har et godt sammarbeide og stiftet i 2003 Holmestrand Småbåthavn DA,et selskap som driver småbåthavnene i Holmestrand.

 

I 2008 er vi 90 år.

 

Vi fant et gammelt jubileumshefte fra 1978:

 

forsiden

side 2

side 3

side 4

side 5

side 6

sid 7

side 8

side 9

side 10

side 11

baksiden

 

Ikke lett å lese,men det har sin sjarm.

 

 

Holmestrand Båtforening har en lang og rik historie og det vil etterhvert komme flere opplysninger på disse sider.

 

Styret ved 50.års jubileet

Styret v 50 årsjubileet

 

Og her var medlemsmøtene:

gamle medlemshus

”Hotel du Nord”, Langaten 5, Holmestrand, sett fra  Nord.

Søren Treu kjøpte matr.nr.26 i 1867.Uthusbygningen med fjøs,stall og høyloft av tømmer lå opp mot Langgaten og kaltes ”Grisebu”. Den nye eieren så straks muligheter i eiendommen og innredet leiligheter på begge sider av innkjørselen og bygget på en ny etasje med nok en leilighet.

 

Her opprettet Jomfru Kaja Backe sitt hotel, som i 1870 ble overtatt av Fritz Kiens og som ga hotellet navnet ”Hotel du Nord”.

 

Johan Henrik Fredrik ”Fritz” Kiens, f. 11. mars 1837 i Sultz i Tyskland, fikk 1871 bevilling til ”indskrænket ølutskjækning” i Hotel du Nord i henhold til lov av 12. juni 1869.Han døde her 31. okt. 1877 og var da ”fallitt”.

 

I 1877 kjøpte Jacob Pettersen eiendommen av Søren Treus konkursbo og hans to søstre Bina og Stina Pettersen drev hotellet inntil 1894, da det ble nedlagt.

 

Hotellet ble da ominnredet til leiligheter , i 1. etasje bodde sogneprest Nielsen, i 2. etasje bodde byfogd Koren og lensmann Faarlund.

 

Da var den vesentlige og beste del av hotellvirksomheten gått over til aksjeselskapet ”Sosieteten” med dets nye badehotell i mere tidsmessige lokaler i Tranberggården.

 

Senere har det vært leiligheter i bygningen i gamle Hotel du Nord, og i første etasje hadde doktor Gunnar Helle kontorer noen år etter annen verdenskrig.

 

Holmestrand Båtforening leide lokaler der fra midten av 1970-tallet og fram til bygningene ble revet i 1987. Huset var da ikke bebodd,og det var da Hydro som eide bygningene.

 

Hotel d Nord 2

”Hotel du Nord”, Langaten 5, Holmestrand, sett fra  Sør.

Idag er Hotel du Nord revet og det har blitt bygget nytt i området.

Langt 5 fra sør

Langaten 5, Holmestrand, sett fra  Sør idag.

 

BÅTFORENINGEN OG HÅNDVERKEREN

Båtforeningen hadde lenge innventar fra gamle Håndverkeren:

 

Gamle Håndverkeren

 

Håndverkeren, Leira 5, Holmestrand, sett fra sør.

 

Etter den store bybrannen i 1716 ble det raskt bygget nye hus på branntomtene, blant dem også matrikkel nr. 43 dengang, senere kalt Håndverkeren.

 

Byggherre var skipper Lars Jansen Backer som selv var ute til sjøs, men kona Else Nilsdatter ordnet opp i affærene hjemme og begynte oppførelsen av huset. Hun var nok litt av en dame den samme Else Nilsdatter, følgende historie fortelles om henne da huset ble påbygget en annen etasje;

 

Oberstløytnant Caspar Friedrich Hagemann som bodde på Gausen (nåværende Døveskolen), var amtsforvalter og som sådan varetok han Grev Wedel Jarlsberg`s interesse som grunneier.

Han kalte Else ut til Gausen og sa til henne: ” Hvor vil I hen med den store bygning?” hvorpå hun kontant svarte: ” Hr. Oberstløytnanten vet nok at grunnen hører Greven til; men da luften hører Vårherre til, så bygger jeg så høyt som jeg vil”.

 

Backerfamilien eide bygningen til 1868 da de bygde Backergården der biblioteket er idag, og hvor de to så senere berømte Backersøstrene vokste opp.

 

Senere var det flere eiere inntil selskapet ” Klubben av 1916” kjøpte gården for kr. 32000, og lot den pusse opp innvendig og innredet til klubb- og  hotellbruk.

 

Holmestrand Håndverkerforening kjøpte senere gården, derav navnet, og brukte den i mange år.

 

Æresmedlem Johannes Hillervik var vaktmester og bodde i gården, og feiret i 1964 sin 50-årsdag der. Han sørget også for at Holmestrand Båtforening fikk leie lokaler der til sine møter og øvrige arrangementer.

 

Håndverkerforeningen solgte senere gården, og mye av utstyr på kjøkken m.v. tilfalt Holmestrand Båtforening som har benyttet det i senere lokaler i gamle Hotel du Nord og helt opp til denne dag.

Fiskekonkuranser har det også blitt i Båtforeningen. Her noen fra

1980

Fiskekonkuranse 1980

Første rekke fra venstre: Alf  Klausen, Arne Bergun,Morten Hermansen,Bjørn Roar Eriksen, Ronny Stensrud, Remy Nygård, Beate Persen, Stig Finsveen.

 

Annen rekke fra venstre: Kristian Bergun, Tom Erik Hansen, Ellen Hansen, Gro Hansen, Unn Klausen, Torill Sørensen.

 

Tredje rekke fra venstre: Ingar Eide, Johannes Hillervik, Liv Johansen, Janne Finsveen, Janne Johansen.

 

Bakerst: Rune Sørensen.

 

Bildet tatt  31 aug 1980 av Arve Såstad for Tønsbergs Blad.

1983

Fiskekonkuranse 1983

Første rekke fra venstre:  Beate Persen 7 år, Morten Hermansen 11 år, Pia Hermansen 7 år, Linda Olaussen 10 år , Torgeir Finstad 5 år, Rune Aas 8 år.

 

Annen rekke fra venstre: Johannes Hillervik, Steinar Finstad 13 år, Monica Olaussen 14 år, Rune Olaussen 13 år, Janne Finsveen 12 år, Stig Finsveen 10 år.

 

Bildet tatt 21 aug 1983 av Arve Såstad for Tønsbergs Blad.

1984

Fiskekonkuranse 1984

Foran: Jeanette Johansen, 5 år, Johannes Hillervik.

 

Bak: Håkon Arefjeld, 8 år, Beate Persen, 8 år.

 

Bildet tatt 12 aug 1984 antakeligvis av Arve Såstad for Tønsbergs Blad.

Her er  Johannes  i sin Samson

Jahannes i Samson

 

Siden dengang har medlemmene bygget nytt hus :

Båthuset

BÅTHUSET.

Om sommeren er det åpen restaurant her. Bygget ligger flott til helt ute i havneområdet i Holmestrand.

Og disse sørger for god service :

 

Og god mat:

 

Her er noen bilder fra 17.mai frokost 2005:

Båtforeningen har lang tradisjon med å holde 17.maifrokost til sine medlemmer.

Flaggheising

Her er Hugo og Thore Johansen igang med å heise flagget.

Flaggheising 2

Morgensolen  var skarp inn over byen

Flaggheising 3

Og innenfor var det koldtbord og stemning:

17.mai HB 1

 

Stein

17.mai HB Stein

Hugo og Britt

Hugo og Britt

Alf og Britt

Alf og Britt

Idar og Gro Anita

Idar og Anita

Kyrre og Sonja

Kyrre Hansen

Kyrre og Synøve

Kyrre og Synøve

 

Båtforeningen har også vært så heldig å ha dyktige håndverkere blant sine medlemmer.

Her er noe de har skapt:

Vikingeskipet

Vikingeskipet 1

Torsken

Torsken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om virksomhetenNettstedskart